Rozwód, orzekanie o winie i alimenty na małżonka. Jak to wygląda?

W 2022 roku w Polsce doszło do ok. 60 tys. rozwodów według GUS-u (Głównego Urzędu Statystycznego). Dlaczego jednak ludzie decydują się na rozwody? Co może być przyczyną rozpadu małżeństwa i w jakich sytuacjach Sąd może orzec o winie rozpadu małżeństwa przez jednego z małżonków?

Sąd orzeka rozwód na żądanie każdego z małżonków, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia. Jednakże, są przypadki, w których Sąd może uznać za niedopuszczalne rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód.

– „Zdarza się, że Sąd nie rozwiązuje małżeństwa, mimo żądania małżonków. Dochodzi do takiej sytuacji wówczas, gdy może na tym ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków czy też w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory czy niepełnosprawny” – mówi jeden z radców prawnych z Kancelarii prawnej LSST w Warszawie.

Gdy sąd orzeka rozwód, orzeka także, czy i który z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa. Sąd może jednak odstąpić od orzekania o winie po obustronnym żądaniu małżonków. W jakich przypadkach sąd może uznać któregoś ze współmałżonków za winnego rozkładu pożycia? Jednymi z częstszych przyczyn są: zdrada małżeńska, zaniedbywanie rodziny, uzależnienie czy stosowanie przemocy fizycznej bądź psychicznej.

Alimenty na małżonka

Zgodnie z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia i znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania mu środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

– „Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu, przez okres 5 lat od orzeczenia rozwodu może wystąpić z roszczeniem o zasądzenie na jego rzecz alimentów od byłego współmałżonka. Trzeba również pamiętać, że nie jest określone, przez jaki okres zobowiązany do płacenia alimentów będzie płacił alimenty na rzecz drugiego małżonka rozwiedzionego. Może to trwać tylko parę miesięcy, ale również może trwać i 10 lat. Obowiązek dostarczania takich środków trwa jednak dopóty, dopóki małżonek rozwiedziony otrzymujący alimenty nie zawrze nowego małżeństwa.” – mówi dalej jeden z radców prawnych z Kancelarii LSST w Warszawie.

Źródła:

Główny Urząd Statystyczny „Rocznik demograficzny 2023”

Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 56, art. 57, art. 60