E-mail:

info@lsst.pl

Godziny otwarcia:

PN-PT: 10:00 – 17:00

Windykacja polubowna i sądowa

Windykacja jest procesem odzyskiwania własności z zastosowaniem środków określonych w przepisach prawa cywilnego. Ma więc na celu roszczenie należnych pieniędzy lub innych dóbr materialnych. Przeprowadza się ją, gdy dłużnik nie spłaca zobowiązania i nie można nawiązać z nim kontaktu. Planując takie przedsięwzięcie, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, takiej jak LSST z warszawskiej dzielnicy Bielany.

Etapy windykacji

Proces odzyskiwania pieniędzy dzielimy na dwa etapy. W pierwszej kolejności stosuje się tak zwaną windykację polubowną, nazywaną również miękką. Polega ona na monitorowaniu dłużnika i regularnym przypominaniu mu o obowiązku spłacenia należności. Obejmuje takie działania, jak:

  1. wysyłanie wezwań do zapłaty w formie SMS-ów, e-maili lub listów,
  2. próby wyegzekwowania spłaty długu za pośrednictwem call center,
  3. wpisanie dłużnika do rejestru Biura Informacji Gospodarczej (i wykreślenie w przypadku uregulowania opłat),
  4. ewentualne zawarcie porozumienia o uznaniu długu i spłacie w ustalonych ratach.

Na tym etapie zazwyczaj dąży się do opracowania rozwiązania odpowiadającego każdej ze stron. W przypadku podpisania wspomnianego porozumienia proces windykacyjny zostaje zakończony. Niekiedy skutecznym rozwiązaniem mogą być również mediacje. Zdarza się jednak, że działania te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W takiej sytuacji wierzyciel może zastosować windykację sądową, czyli twardą. Ma to na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi i opatrzenie go klauzulą wykonalności. Jeśli sąd wyda nakaz zwrotu dóbr, sprawa zostanie przejęta przez komornika. Planując dochodzenie spłaty zadłużenia, warto rozważyć skorzystanie z rozwiązania alternatywnego dla tradycyjnego postępowania sądowego, czyli e-sądu. Wszystkie czynności, takie jak składanie pozwu czy wydawanie nakazu zapłaty odbywają się wówczas na specjalnej platformie. Takie postępowanie wiąże się zatem z niższymi kosztami.

Ostatnim etapem jest windykacja egzekucyjna. W przypadku wygrania sprawy sądowej wierzyciel składa wniosek o egzekucję do komornika. Oznacza to, że dłużnik nie tylko musi spłacić swój dług, ale także pokrywa koszty sądowe. Komornik natomiast zajmuje część jego majątku (nie może pozbawić dłużnika środków do życia, jednak kwoty wolne od zajęcia są stosunkowo niskie).

windykacja Warszawa Bielany

Inne rodzaje windykacji

Windykację dzielimy także ze względu na sposób jej prowadzenia. Prawo wyróżnia metodę pośrednią i bezpośrednią. W pierwszym przypadku nawiązuje się kontakt telefoniczny lub listowny. Druga kategoria obejmuje osobiste spotkania. Przeprowadza się wtedy czynności terenowe w miejscu działalności dłużnika. Mają one na celu ocenę między innymi sytuacji finansowej takiej osoby. Windykatora nie należy jednak mylić z komornikiem – nie może on samodzielnie dokonać egzekucji, czyli zająć majątku. Do jego zadań należy natomiast poinformowanie dłużnika o konsekwencjach ewentualnej egzekucji. W takiej sytuacji istnieje większe prawdopodobieństwo, że dana osoba zgodzi się podpisać ugodę o zobowiązaniu do spłaty długu w ratach.

Pomoc prawna w procesie windykacyjnym

Kancelarie prawne zajmują się udzielaniem pomocy wierzycielom podczas dochodzenia spłaty zadłużeń. Korzystając z obsługi prawnej, można liczyć na skrócenie czasu postępowania, a także zwiększenie skuteczności stosowanych działań. Monitoring spłaty należności warto powierzyć kancelarii LSST. Wszelkie czynności zostaną przeprowadzone przez specjalistów mających dostęp do profesjonalnych narzędzi informatycznych, które umożliwiają między innymi bieżące monitorowanie stanu sprawy. Co ważne, kancelaria LSST współpracuje z doświadczonymi komornikami z całej Polski. Jej siedziba znajduje się na warszawskich Bielanach.

Kontakt

Tel. : +48 532 866 644

E-mail: info@lsst.pl

PN-PT: 10:00 – 17:00

Al. Reymonta 12/32 01-842 Warszawa

Prawnik warszawa, adwokat bielany, radaca prawny bielany, prawnik bielany, upadłość konsumencka, zarządca sukcesyjny, Zarząd sukcesyjny, rozwód, kancelaria,  postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, restrukturyzacja, frankowiecze, frankowcy, kredyt frankowy, chf,prawo budowalne, alimenty, spadek, windykacja, komornik, przeciwegzekucyja, egzekucja, dział spadku, rozdzielność, opieka naprzemienna, założenie spółki, sprzedaż spółki, obsługa prawna, sąd kocjana, pomoc prawna, prawo karne, prawo pracy, testament, Podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku, ordynacja podatkowa, art. 116 op. Art. 299 ksh