Godziny otwarcia:

PN-PT: 10:00 – 17:00

Sukcesja i restrukturyzacja przedsiębiorstw

Od kilku lat polskie prawo zapewnia przedsiębiorstwom zagrożonym niewypłacalnością możliwość ochrony przed likwidacją. Mowa tu konkretnie o postępowaniu restrukturyzacyjnym. Natomiast sukcesja umożliwia zabezpieczenie biznesu przed negatywnymi skutkami w przypadku śmierci przedsiębiorcy. Szukając specjalistycznej pomocy, warto skontaktować się z kancelarią LSST z warszawskiej dzielnicy Bielany – udzielamy merytorycznego wsparcia na każdym etapie prowadzonych działań.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Jest to rozwiązanie dla działalności, które borykają się z ujemnymi wynikami finansowymi – może ono uchronić podmiot przed upadłością. Polega na wdrożeniu szeregu działań w celu poprawienia wydajności i funkcjonalności firmy. Kluczową rolę odgrywa analiza przez zespół naszych prawników pełnej dokumentacji. Skupiają się oni zarówno na naprawianiu skutków dotychczasowego kryzysu, jak też na rozwijaniu i umacnianiu pozycji firmy na rynku. Sądowa restrukturyzacja przedsiębiorstw może bazować na jednym z kilku modeli działania:

  • postępowaniu o zatwierdzanie układu – działaniu przedsądowym, które polega na zawarciu układu po ustaleniu warunków z wierzycielami; rola sądu ograniczona jest wówczas do zatwierdzenia tej procedury;
  • rzyspieszonym postępowaniu układowym – zawarciu układu dłużnika z wierzycielem w oparciu o przygotowany plan modyfikacji; wierzyciele zatwierdzają układ, a sąd wyznacza doradcę restrukturyzacyjnego;
  • postępowaniu układowym – zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, tożsame z ogłoszeniem upadłości z układem według wcześniej obowiązujących przepisów;
  • postępowaniu sanacyjnym – chroni ono firmę przed egzekucją komorniczą i umożliwia zrywanie niekorzystnych kontraktów; wierzyciele zatwierdzają układ po zweryfikowaniu skuteczności podjętych kroków.

Ważną rolę w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw odgrywa wspomniany doradca restrukturyzacyjny. Nie tylko kontroluje on realizację planowanych przedsięwzięć, ale też aktywnie w niej uczestniczy – na przykład podczas negocjacji czy mediacji z wierzycielami. Takim doradcą może być osoba fizyczna, spółka handlowa, a także kancelaria prawna. Warto nawiązać wówczas współpracę z prawnikami specjalizującymi się w obsłudze prawnej firm. Osoba mająca doświadczenie w tego typu działaniach będzie mogła udzielić merytorycznych porad, wskazać optymalne rozwiązania i wyjaśnić problematyczne zagadnienia.

restrukturyzacja przedsiębiorstw Warszawa Bielany

Zarząd sukcesyjny

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, kancelaria LSST oferuje pomoc nie tylko podczas restrukturyzacji, ale także w przypadku sukcesji przedsiębiorstwa. Proces ten dotyczy przedsiębiorstw zarejestrowanych w CEIDG. Polega on na powierzeniu spadkobiercy majątku firmy i uprawnień do jej prowadzenia. Ponadto konieczne jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji swojemu następcy. Dzięki temu można zachować płynność działania przedsiębiorstwa nawet po śmierci jego pierwotnego właściciela.

Ważną rolę w tym procesie odgrywa tak zwany zarząd sukcesyjny. Od 25 listopada 2018 roku przedsiębiorca lub jego spadkobiercy mogą wskazać osobę, która zajmie się tymczasowym prowadzeniem firmy. Jej funkcja wygasa między innymi w dniu uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, po upływie dwóch miesięcy od śmierci właściciela działalności, jeśli żaden ze spadkobierców nie przyjmie spadku lub po upływie dwóch lat od śmierci przedsiębiorcy (choć sąd w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć okres zarządu sukcesyjnego).

Zapraszamy do siedziby LSST na warszawskich Bielanach w celu skorzystania z profesjonalnego doradztwa. Zajmujemy się nie tylko wspomnianymi przedsięwzięciami, ale także między innymi prawem cywilnym, podatkowym i rodzinnym.

Kontakt

Tel. : +48 532 866 644

E-mail: info@lsst.pl

PN-PT: 10:00 – 17:00

Al. Reymonta 12/32 01-842 Warszawa

Prawnik warszawa, adwokat bielany, radaca prawny bielany, prawnik bielany, upadłość konsumencka, zarządca sukcesyjny, Zarząd sukcesyjny, rozwód, kancelaria,  postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, restrukturyzacja, frankowiecze, frankowcy, kredyt frankowy, chf,prawo budowalne, alimenty, spadek, windykacja, komornik, przeciwegzekucyja, egzekucja, dział spadku, rozdzielność, opieka naprzemienna, założenie spółki, sprzedaż spółki, obsługa prawna, sąd kocjana, pomoc prawna, prawo karne, prawo pracy, testament, Podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku, ordynacja podatkowa, art. 116 op. Art. 299 ksh