Godziny otwarcia:

PN-PT: 10:00-17:00

SPECJALIZACJE

Obsługa firm

Zespół ekspertów prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną firm.  Z doświadczenia wiemy, że każdy przedsiębiorca potrzebuje innego rodzaju wsparcia w swojej działalności. Dzięki stałej współpracy nasz Zespół poznaje indywidualnie Klienta i jego potrzeby. Świadczymy głównie usługi prawne polegające na:

 • porady prawne dotyczące bieżącej działalności Klienta
 • opiniowaniu umów
 • sporządzaniu pism do sądów oraz organów administracji
 • przygotowywaniu umów, regulaminów i statutów
 • prowadzeniu spraw pracowniczych
 • reprezentacji naszych Klientów w kontaktach z dłużnikami, organami administracji, sądami i organami egzekucyjnymi
 • pomoc w procesie windykacji wierzytelności w tym w postępowaniu egzekucyjnym
 • pomoc w sprawach pracowniczych
 • obsłudze spółek
 • pomocy w rejestracji zmian w KRS
 • przygotowaniu projektów uchwał oraz przeprowadzanie Zgromadzeń Wspólników
 • obsłudze księgowa oraz kadrowa
 • wdrożeniu RODO w tym przeprowadzenie audytów
 • i wiele innych.

W jednym miejscu znajdziecie państwo ekspertów z różnych dziedzin co stanowi jego unikalność.

Frankowicze

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące umów kredytowych w walucie Euro i CHF. Do prawidłowej oceny Państwa sytuacji niezbędne będzie przesłanie Umowy kredytowej która może zawierać niedozwolone klauzule. Każda umowa i każdy Klient jest traktowany indywidualnie. Po dokonanej analizie Umowy przekażemy jakie warianty w sprawie można wykonać. Część spraw kończy się na etapie próby ugodowej i podpisaniu ustalonego aneksu do Umowy.

Sprawy rodzinne

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, które dotyczy obszernego fragmentu życia nas wszystkich.

Sprawy rodzinne to między innymi sprawy o rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska. Bywa, że w ramach spraw o rozwód zachodzi potrzeba zainicjowania procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, tzw. rozwód kościelny, przy czym Kancelaria także służy swoją pomocą.

Profesjonalna obsługa pomoże chociaż na chwilę odłożyć na bok emocje. Dodatkowo osoby chcące skorzystać z  profesjonalnej opieki psychologicznej mogą poczuć się bezpiecznie gdyż stale współpracujemy w wyselekcjonowanymi lekarzami który chętnie niosą pomoc w każdym sprawie indywidualnie.

Wczucie się w sytuację Klienta, dokładność i kompleksowe podejścia do problemu, wykorzystanie najbardziej skutecznych środków prawnych pozwala nam na przygotowanie każdej sprawy indywidualne.

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie egzekucji alimentów oraz utrzymuje stałe kontakty z komornikami na terenie całego kraju.

Prawo podatkowe

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące w sprawach podatkowych dotyczących osób fizycznych i osób prawnych.

Reprezentujemy Klientów w charakterze pełnomocnika w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi, w szczególności przed Naczelnikami Urzędów Skarbowych oraz Dyrektorami Izb Skarbowych. Przygotowujemy odwołania od decyzji organów podatkowych ustalających zobowiązania podatkowe, jak również, od decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych, decyzji określających wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego oraz przygotowujemy ewentualną opinię lub skargę kasacyjną

Prawo budowlane

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę inwestorów, spółek deweloperskich, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów działających na rynku nieruchomości oraz osób fizycznych, zapewniając wsparcie prawne na wszystkich etapach. Prowadzimy pełną obsługę procesu inwestycyjnego, od wyboru i zakupu nieruchomości po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i sprzedaż lub komercjalizację inwestycji. Przygotowujemy dopasowane do potrzeb Stron umowy najmu i umowy dzierżawy lokali, powierzchni biurowych i handlowych oraz nieruchomości. Dzięki stałej współpracy z wybranymi notariuszami akty notarialne są przygotowane przy najwyższej staranności.

Restrukturyzacja i Zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy.

Do wykonywania zarządu należy powołać Zarządcę sukcesyjnego. Jest on odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa, za umowy z pracownikami, kontakty z kontrahentami, sprawy podatkowe, ZUS do czasu uregulowania formalności spadkowych.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego może nastąpić za życia przedsiębiorcy, przez odpowiedni wpis do CEIDG lub po śmierci przedsiębiorcy. Jednak taka czynność musi odbywać się z udziałem notariusza i jest ograniczona czasowo.

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa pozwoli na uniknięcie wielu negatywnych konsekwencji wynikających ze śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Zalety nowego rozwiązania m.in. to:

 • zachowanie numeru NIP
 • ciągłość stosunków pracy
 • dalsze obowiązywanie i wykonywanie umów cywilnoprawnych
 • możliwość dalszego wykonywania uprawnień z decyzji administracyjnych lub ułatwionego przeniesienia uprawnień (np. w zakresie transportu drogowego) na nowy podmiot
 • ważność udzielonych przez organy administracyjne promes
 • możliwość utrzymania wpisu w rejestrze działalności regulowanej
 • ciągłość rozliczeń podatkowych
 • zapewnienie dostępu do firmowych rachunków bankowych
 • możliwość dochodzenia wierzytelności wynikających z prowadzenia działalności na drodze sądowej
 • możliwość udziału w rozpoczętych postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych

 

Nasza Kancelaria m.in. zapewnia usługę polegającą na pełnieniu funkcji Zarządcy sukcesyjnego. Posiadamy duże doświadczenie w pomocy w prowadzeniu różnych działalności. Do każdego Klienta mamy indywidualne podejście ze względu na różnorodność prowadzonych działalności.

 
polski