Sukcesja i restrukturyzacja przedsiębiorstw

Od kilku lat polskie prawo zapewnia przedsiębiorstwom zagrożonym niewypłacalnością możliwość ochrony przed likwidacją. Mowa tu konkretnie o postępowaniu restrukturyzacyjnym. Natomiast sukcesja umożliwia zabezpieczenie biznesu przed negatywnymi skutkami w przypadku śmierci przedsiębiorcy. Szukając specjalistycznej pomocy, warto skontaktować się z kancelarią LSST z warszawskiej dzielnicy Bielany – udzielamy merytorycznego wsparcia na każdym etapie prowadzonych działań.

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Jest to rozwiązanie dla działalności, które borykają się z ujemnymi wynikami finansowymi – może ono uchronić podmiot przed upadłością. Polega na wdrożeniu szeregu działań w celu poprawienia wydajności i funkcjonalności firmy. Kluczową rolę odgrywa analiza przez zespół naszych prawników pełnej dokumentacji. Skupiają się oni zarówno na naprawianiu skutków dotychczasowego kryzysu, jak też na rozwijaniu i umacnianiu pozycji firmy na rynku. Sądowa restrukturyzacja przedsiębiorstw może bazować na jednym z kilku modeli działania:

  • postępowaniu o zatwierdzanie układu – działaniu przedsądowym, które polega na zawarciu układu po ustaleniu warunków z wierzycielami; rola sądu ograniczona jest wówczas do zatwierdzenia tej procedury;
  • przyspieszonym postępowaniu układowym – zawarciu układu dłużnika z wierzycielem w oparciu o przygotowany plan modyfikacji; wierzyciele zatwierdzają układ, a sąd wyznacza doradcę restrukturyzacyjnego;
  • postępowaniu układowym – zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, tożsame z ogłoszeniem upadłości z układem według wcześniej obowiązujących przepisów;
  • postępowaniu sanacyjnym – chroni ono firmę przed egzekucją komorniczą i umożliwia zrywanie niekorzystnych kontraktów; wierzyciele zatwierdzają układ po zweryfikowaniu skuteczności podjętych kroków.

Ważną rolę w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw odgrywa wspomniany doradca restrukturyzacyjny. Nie tylko kontroluje on realizację planowanych przedsięwzięć, ale też aktywnie w niej uczestniczy – na przykład podczas negocjacji czy mediacji z wierzycielami. Takim doradcą może być osoba fizyczna, spółka handlowa, a także kancelaria prawna. Warto nawiązać wówczas współpracę z prawnikami specjalizującymi się w obsłudze prawnej firm. Osoba mająca doświadczenie w tego typu działaniach będzie mogła udzielić merytorycznych porad, wskazać optymalne rozwiązania i wyjaśnić problematyczne zagadnienia.

ZARZĄD SUKCESYJNY

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, kancelaria LSST oferuje pomoc nie tylko podczas restrukturyzacji, ale także w przypadku sukcesji przedsiębiorstwa. Proces ten dotyczy przedsiębiorstw zarejestrowanych w CEIDG. Polega on na powierzeniu spadkobiercy majątku firmy i uprawnień do jej prowadzenia. Ponadto konieczne jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji swojemu następcy. Dzięki temu można zachować płynność działania przedsiębiorstwa nawet po śmierci jego pierwotnego właściciela.

Ważną rolę w tym procesie odgrywa tak zwany zarząd sukcesyjny. Od 25 listopada 2018 roku przedsiębiorca lub jego spadkobiercy mogą wskazać osobę, która zajmie się tymczasowym prowadzeniem firmy. Jej funkcja wygasa między innymi w dniu uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, po upływie dwóch miesięcy od śmierci właściciela działalności, jeśli żaden ze spadkobierców nie przyjmie spadku lub po upływie dwóch lat od śmierci przedsiębiorcy (choć sąd w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć okres zarządu sukcesyjnego).

Zapraszamy do siedziby LSST na warszawskich Bielanach w celu skorzystania z profesjonalnego doradztwa. Zajmujemy się nie tylko wspomnianymi przedsięwzięciami, ale także między innymi prawem cywilnym, podatkowym i rodzinnym.