Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego, które reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela (spadkodawcy) na jego następców prawnych (spadkobierców). Dziedziczenie jest ściśle uregulowane w IV księdze Kodeksu cywilnego – „Spadki”.

Co obejmuje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe obejmuje wiele zagadnień związanych z kwestiami dziedziczenia. Obejmuje m. in. takie zagadnienia jak:

 • dziedziczenie testamentowe,
 • dziedziczenie ustawowe,
 • wydziedziczenie,
 • niegodność dziedziczenia,
 • zachowek,
 • testament i jego formy,
 • spadkodawca,
 • spadkobierca,
 • zapis windykacyjny,
 • polecenie testamentowe,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • dział spadku,
 • umowy dotyczące spadku,
 • opodatkowanie spadku,
 • zarząd sukcesyjny,
 • długi spadkowe.

Dziedziczenie testamentowe zakłada, że spadkobiercy dziedziczą spadek po spadkodawcy na podstawie sporządzonego przez niego testamentu. Spadkodawca może powołać do dziedziczenia jedną lub kilka osób i podzielić swój spadek między spadkobierców w różnych lub równych częściach.

W przypadku dziedziczenia ustawowego co do całości spadku dochodzi, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał do dziedziczenia w testamencie nie chce przyjąć spadku lub nie jest zdolna do jego przyjęcia. Polskie prawo reguluje kto, w jakiej kolejności i w jakiej części dziedziczy spadek w przypadku braku testamentu spadkodawcy.

Usługi prawne Kancelarii LSST

W Kancelarii prawnej LSST zlokalizowanej na warszawskich Bielanach pracują specjaliści zajmujący się prawem spadkowym. Zapewniamy pełne doradztwo prawne w sprawach spadkowych: udzielamy konsultacji prawnych, analizujemy testamenty, przygotowujemy umowy dotyczące spadku oraz prowadzimy postępowania w sądzie we wszystkich instancjach.