Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane to najważniejszy dokument regulujący kwestie związanie z projektowaniem, budową, utrzymywaniem i rozbiórką różnych obiektów. Odnosi się on również do takich spraw, jak ochrona pracowników budowy, dbanie o środowisko naturalne oraz postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej. W Kancelarii prawnej LSST ulokowanej na warszawskich Bielanach zajmujemy się interpretowaniem przepisów i udzielaniem pomocy prawnej inwestorom.

ZAKRES PRAWA BUDOWLANEGO

Wspomniana ustawa zawiera 11 rozdziałów, które szczegółowo omawiają procedury związane z powstawaniem budynków. Znajdują się w nich między innymi informacje na temat uzyskiwania pozwolenia na budowę, kompetencji wykonawców czy ochrony środowiska podczas realizowania inwestycji. Poruszony jest tam również temat katastrof budowlanych – a więc niezamierzonych zniszczeń budynków, które wynikają na przykład z popełnionych błędów podczas projektowania, sytuacji losowych (pożarów lub wybuchów) albo z nieodpowiedniej eksploatacji.

Organem pierwszej instancji, który zajmuje się sprawowaniem pieczy nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wiele osób ma styczność z tą instytucją podczas zgłaszania rozpoczęcia budowy lub odbioru budynku. Ponadto PINB bada również sprawy tak zwanej samowoli budowlanej – prowadzenia robót bez wcześniejszego zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia, a także działań niezgodnych z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Do instytucji można także złożyć skargę na nieuczciwe postępowanie inwestorów.

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG KANCELARII PRAWNEJ?

Znajomość prawa budowlanego jest konieczna nie tylko podczas realizowania dużych inwestycji, ale także przy budowie domu jednorodzinnego, dlatego nasi specjaliści kierują pomoc zarówno do deweloperów, jak i do osób prywatnych. W zakres usług prawniczych wchodzi między innymi:

  • sporządzanie opinii prawnych i opiniowanie umów o generalne wykonawstwo czy też podwykonawstwo,
  • obsługa prawna firm budowlanych,
  • reprezentowanie inwestorów, wykonawców i podwykonawców w sporach sądowych oraz przed organami administracyjnymi,
  • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej, a także decyzji o warunkach zabudowy,
  • udział w mediacjach i procesach negocjacyjnych,
  • przygotowywanie umów (na przykład dzierżawy nieruchomości),
  • przeprowadzanie audytu prawnego nieruchomości.

Ponadto prawnicy zajmują się udzielaniem porad z dziedziny prawa budowlanego. Merytoryczne wsparcie mogą uzyskać między innymi osoby, które planują dokonać podziału nieruchomości, dochodzić odszkodowania lub złożyć wniosek o zasiedzenie.

OBSŁUGA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH

Procesem inwestycyjnym określa się wszystkie czynności związane z tworzeniem nowych budynków lub modernizacją już istniejących. W ramach kompleksowej obsługi prawnej uczestniczymy we wszystkich etapach realizacji inwestycji. Udzielamy porad między innymi podczas nabywania nieruchomości, ustalania jej statusu prawnego czy też uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, a także w zakresie prawa podatkowego (na przykład odnośnie podatku od nieruchomości). Ponadto uczestniczymy w negocjowaniu warunków kontraktów oraz opiniujemy i przygotowujemy projekty umów. Nawiązując współpracę, Klient może liczyć na oszczędność czasu oraz zminimalizowanie ryzyka błędów przy załatwianiu spraw formalnych. Zyskuje też cenne poczucie bezpieczeństwa, gdyż wszelkie procedury realizowane są pod okiem specjalisty.