Obsługa firm

Prowadzenie przedsiębiorstwa jest nierozerwalne związane z obsługą wielu kwestii formalnych. Sporządzanie umów, prowadzenie sporów sądowych, różnego rodzaju przekształcenia działalności – to wszystko będzie znacznie prostsze dzięki skorzystaniu ze specjalistycznej pomocy. To sposób, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu i uzyskać merytoryczne wyjaśnienie problematycznych zagadnień. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, Kancelaria prawna LSST z dzielnicy Warszawy – Bielany oferuje kompleksową obsługę prawną firm.

KIEDY WARTO NAWIĄZAĆ STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ Z PRAWNIKIEM?

Outsourcing usług prawnych to rozwiązanie przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają wielu pracowników, często zawierają różnego rodzaju umowy i składają wnioski do urzędów. W takiej sytuacji korzystanie z jednorazowych konsultacji bywa sporym obciążeniem dla budżetu firmowego. Stała współpraca z kancelarią okazuje się wówczas wygodniejsza i znacznie korzystniejsza pod względem finansowym.

Obsługa prawna firm bazuje na zasadach abonamentu – przedsiębiorca w regularnych odstępach czasu uiszcza konkretną opłatę. Zyskuje tym samym dostęp do specjalistycznej pomocy, która obejmuje określoną liczbę godzin. Taka usługa przekłada się nie tylko na dobór spersonalizowanych rozwiązań, ale również na oszczędność czasu. Prawnicy mogą bowiem zaznajomić się ze specyfiką działalności, a także z wszelkimi bieżącymi sprawami, dzięki czemu mają możliwość szybkiego zaproponowania odpowiednich kroków w przypadku wystąpienia nowych okoliczności.

CZYNNOŚCI, KTÓRE OBEJMUJE OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Zakres czynności prowadzonych w ramach outsourcingu ustalany jest indywidualnie. Pod uwagę bierze się wówczas między innymi rodzaj działalności gospodarczej, wielkość firmy oraz budżet, którym dysponuje przedsiębiorca. Taka współpraca może obejmować:

  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • reprezentację przed sądami oraz organami administracji państwowej,
  • prowadzenie mediacji i negocjacji z kontrahentami,
  • doradztwo podatkowe,
  • wykonywanie audytu prawnego,
  • przekształcenia działalności,
  • optymalizację podatkową,
  • windykację należności.

Zakres obsługi prawnej firm jest jednak elastyczny i zazwyczaj umożliwia wprowadzenie pewnych modyfikacji w trakcie trwania umowy. Zmiany wynikają z rozwoju przedsiębiorstwa (wówczas zwiększają się potrzeby związane z załatwianiem spraw formalnych) czy też rozbudowania oferty o usługi innego segmentu – w takiej sytuacji możecie Państwo potrzebować dodatkowych konsultacji z obszaru na przykład prawa budowlanego lub prawa podatkowego. Warto bowiem zaznaczyć, że dla niektórych działalności szczególnie ważna jest znajomość konkretnych gałęzi prawa. Na przykład w przypadku firm z branży artystycznej istotną rolę odgrywa prawo autorskie.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM – Z JAKIMI KOSZTAMI SIĘ WIĄŻE?

Miesięczny koszt outsourcingu również ustalany jest z uwzględnieniem indywidualnych czynników. Przede wszystkim zależy on od zakresu prowadzonych czynności oraz liczby godzin przeznaczonych na wszystkie czynności w danym okresie rozliczeniowym. Rozważając nawiązanie stałej współpracy, warto umówić się na spotkanie, na przykład w kancelarii LSST. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Warszawie na Bielanach.

Podczas rozmowy przedsiębiorca może precyzyjnie określić swoje oczekiwania i potrzeby, natomiast prawnik – zaproponować optymalne rozwiązania. Na podstawie tych ustaleń możliwe będzie przygotowanie profesjonalnej wyceny. Obsługa prawna firm oznacza szereg optymalnych rozwiązań, pozwala na stałe swobodne korzystanie z konsultacji. Doraźna pomoc skierowana jest natomiast do właścicieli niewielkich przedsiębiorstw, na przykład jednoosobowych działalności gospodarczych.