W życie wchodzą nowe przepisy w kodeksie karnym – przepadek pojazdu mechanicznego

Od dzisiaj, czyli od 14 marca 2024 roku, w życie wchodzą nowe przepisy w Kodeksie karnym dotyczące przepadku. Chodzi dokładnie o przepadek pojazdu mechanicznego.

Czym jest przepadek?

Przepadek jest instytucją prawa karnego w Polsce, który polega na przejściu własności konkretnych przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa. Dzieje się tak z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądowego.

Przepadek pojazdu mechanicznego

Zgodnie z artykułem 44b Kodeksu karnego sąd może orzec przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym. Sąd orzeka taki przepadek pojazdu mechanicznego, jeśli sprawca przestępstwa był pod wpływem alkoholu i zawartości promili krwi była większa niż 1,5 promila lub większa niż 0,75 m/dm3 w wydychanym powietrzu. Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego, jeśli zachodzą szczególne okoliczności.

Wprowadzenie nowych przepisów ma przede wszystkim za zadanie zmniejszyć ilość kierowców na drogach pod wypływem alkoholu. Kierowca pod wpływem alkoholu powinien zastanowić się minimum 3 razy, zanim postanowi wsiąść za kierownicę pojazdu – mówi jeden z radców prawnych z Kancelarii prawnej LSST

Co jednak dzieje się z pojazdem mechanicznym, który nie był własnością sprawcy? W przypadku, gdy sprawca prowadził samochód nienależący do niego, sąd orzeka przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo. Jeśli nie można ustalić polisy ubezpieczeniowej, równowartość pojazdu jest ustalana na podstawie średniej wartości rynkowej pojazdu mechanicznego – ustala się to na podstawie dostępnych powszechnie danych, nie jest potrzebne powoływanie biegłego. Jednakże, gdy nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej pojazdu przez szczególne cechy pojazdu, wtedy należy powołać biegłego.