Kredyty frankowe

Niemal 18 lat temu dużą popularnością cieszyły się kredyty frankowe. Przyczyną takiego zainteresowania było korzystne oprocentowanie – znacznie niższe niż w przypadku zobowiązań finansowych w polskiej walucie. Gdy kurs franka szwajcarskiego (CHF) zaczął szybko rosnąć, znacząco wzrosła wysokość zadłużeń. Wiele osób nadal mierzy się z konsekwencjami, spłacając kolosalne raty kredytu. Od dawna jednak kancelarie prawne, takie jak LSST z warszawskiej dzielnicy Bielany, zajmują się udzielaniem pomocy tzw. frankowiczom.

KILKA SŁÓW O KREDYTACH FRANKOWYCH

Od 2004 roku polskie banki proponowały Klientom zaciągnięcie kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich. Wtedy frank wart był około 2 zł, a oprocentowanie zadłużenia wynosiło 4,6%, co przekładało się na niskie raty. Korzystna wówczas oferta zachęciła wielu Polaków, również tych, którzy nie mogli pozwolić sobie na zobowiązanie w polskiej walucie ze względu na niską zdolność kredytową. Mieli oni do wyboru dwa rodzaje kredytów walutowych:

    • denominowany – jego wartość w umowie była podawana we franku szwajcarskim, a spłat dokonywano w złotówkach; kredyt wypłacano również w walucie polskiej zgodnie z kursem z dnia uruchomienia;
    • indeksowany – w tym przypadku kwotę kredytu zapisywano w walucie polskiej, jednak zarówno wysokość rat, jak i całkowita kwota do spłaty zależały od bieżącego kursu franka.

Oba rozwiązania wiązały się z wysokim ryzykiem – kursy walut zmieniają się dynamicznie, a zmiany te są zwykle trudne do przewidzenia. Frankowicze przekonali się o tym w 2009 roku, kiedy trwał kryzys gospodarczy. Doprowadził on do wzrostu wysokości rat. Podobna sytuacja miała miejsce w 2015 roku, gdy doszło do krachu walutowego. Wydarzenia te spowodowały, że dziś wielu Polaków musi spłacać kwotę cztery razy większą od pożyczonej. Osoby te mogą jednak dochodzić swoich praw, a w wielu miejscach udzielana jest pomoc frankowiczom w prowadzeniu batalii sądowej z bankiem lub mediacji.

POMOC PRAWNA UDZIELANA KREDYTOBIORCOM

Mogłoby wydawać się, że kredytobiorcy, którzy zaciągnęli zobowiązania finansowe we franku szwajcarskim, znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. W rzeczywistości mogą oni jednak podjąć pewne kroki w celu zmniejszenia salda zadłużenia, a nawet unieważnienia podpisanej umowy. W ramach pomocy początkowo przeprowadza się dokładną analizę dokumentów kredytowych. To bywa czasochłonne, gdyż zwykle weryfikacji podlegają kilkudziesięciostronicowe umowy i aneksy. Analiza odgrywa jednak kluczową rolę w całym procesie – na podstawie jej wyników można opracować plan dalszego działania.

Klauzule dotyczące między innymi przeliczania kredytu według kursu CHF dowolnie ustalanego przez bank lub ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, uznawane są za naruszające interesy konsumenta. Jeśli w umowie kredytobiorcy znalazły się takie zapisy, powinien on dochodzić roszczeń pieniężnych. Eliminacja wspomnianych klauzul może natomiast doprowadzić do stwierdzenia nieważności umowy. W takiej sytuacji jednym z rozwiązań jest roszczenie o zwrot dotychczas zapłaconych rat. Natomiast w przypadku kontynuowania umowy kredytobiorca ma możliwość dochodzenia nadpłaty – różnicy pomiędzy należnymi spłatami (nieuwzględniającymi klauzuli indeksacyjnej) a sumą rat zapłaconych. Podstawę w przygotowaniu pozwu stanowią przepisy Prawa bankowego i Kodeksu cywilnego – głównego źródła prawa cywilnego.

DLACZEGO KREDYTOBIORCA POWINIEN SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG?

Prowadzenie spraw związanych z kredytami frankowymi wymaga wiele pracy, czasu i zaangażowania. Działanie samodzielne może być ryzykowne, ponieważ banki są zawsze reprezentowane przez wyspecjalizowane kancelarie prawne. Dlatego Kancelaria prawna LSST zapewnia profesjonalną pomoc w sporze z bankami.