Kontrola podatkowa

Podatki towarzyszą człowiekowi niemal od czasów starożytności. Są to obowiązkowe świadczenia pobierane od obywateli przez państwo lub samorząd terytorialny w celu realizacji zadań publicznych. Dzięki nim mamy zapewniony między innymi dostęp do służby zdrowia i placówek oświatowych. Kwestie dotyczące powstawania, wygasania oraz wywiązywania się ze zobowiązań finansowych reguluje prawo podatkowe. Prowadzeniem spraw z zakresu tej dziedziny zajmuje się kancelaria LSST, której siedziba ulokowana jest na warszawskich Bielanach.

PODZIAŁ PRAWA PODATKOWEGO

Wyróżniamy prawo ogólne i szczegółowe. Pierwsza dziedzina dotyczy procedur związanych z niemal wszystkimi podatkami. Przykładem takiego aktu prawnego jest ordynacja podatkowa, czyli ustawa z 29 sierpnia 1997 roku, która normuje między innymi kwestie związane z kontrolą podatkową czy tajemnicą skarbową. Szczegółowe natomiast obejmuje wszelkie ustawy, na przykład o podatku od towarów i usług lub o podatku rolnym. Ponadto istnieje też podział na prawo:

  • materialne – określa uprawnienia i obowiązki finansowe konkretnych podmiotów,
  • proceduralne – dotyczy sposobu realizacji wspomnianych uprawnień i obowiązków, ma więc charakter służebny wobec materialnego.

Przepisy regulują zatem wszelkie procedury związane z uiszczaniem i ustalaniem podatków.

POMOC KANCELARII PRAWNEJ

Obowiązek płacenia podatków dotyczy wszystkich obywateli, jednak przepisy regulujące te kwestie bywają skomplikowane. Korzystając z usług prawnika lub doradcy mają Państwo pewność, że problematyczne zagadnienia zostaną wytłumaczone w zrozumiały sposób. Możecie też Państwo liczyć na merytoryczną pomoc w poszukiwaniu rozwiązań, na przykład w przypadku konfliktu z organami administracji państwowej. Ponadto usługi obejmują:

  • optymalizację podatkową,
    reprezentację przed organami i sądami,
  • przygotowywanie wniosków o indywidualne interpretacje przepisów,
  • sporządzanie odwołań od decyzji,
  • weryfikowanie projektów umów,
  • uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach,
  • wykrywanie ewentualnego ryzyka podatkowego.

Ważną rolę odgrywa też szeroko rozumiane doradztwo podatkowe. Polega to na udzielaniu merytorycznych porad i wyjaśnień na temat realizacji obowiązków podatnika. Z takiej usługi mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne.

PEŁNOMOCNICTWO PODATKOWE

Zgodnie z przepisami, podatnik może czynnie uczestniczyć w trwającym postępowaniu. Ma także możliwość ustanowienia pełnomocnika, który będzie reprezentował go w tym procesie. Takim przedstawicielem nie musi być profesjonalny pełnomocnik lub doradca podatkowy. Może to być każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Jedynym warunkiem jest wskazanie reprezentanta na piśmie lub ustnie do protokołu. Zwłaszcza w skomplikowanych wielowątkowych procesach sądowych funkcję pełnomocnika warto powierzyć specjaliście mającemu obszerną wiedzę na temat obowiązujących przepisów. Pozwala to na szybkie przeprowadzenie niezbędnych procedur, minimalizację ryzyka ewentualnych błędów, a także na oszczędność czasu podatnika.

Pełnomocnictwa podatkowe i inne usługi z zakresu podatków, a także z dziedziny prawa budowlanego, rodzinnego oraz cywilnego, znajdziecie Państwo w ofercie kancelarii LSST z warszawskiej dzielnicy Bielany. Wstępnych informacji udzielamy telefonicznie i drogą mailową.