Alimenty na dziecko. Jak wyglądają?

Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawa służącą dostarczaniu środków utrzymania, a także środków wychowania na rzecz członka rodziny, który ich potrzebuje.

Alimenty obciążają krewnych w linii prostej (dziadkowie-rodzice-dzieci-wnuki) oraz rodzeństwo (brat-siostra). Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (czyli ojciec-dziadek-pradziadek) przed wstępnymi (czyli syn-wnuk-prawnuk), a wstępnych przed rodzeństwem.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z jego majątku wystarczają na pokrycie kosztów i utrzymanie tego dziecka. Jednakże, art. 133 § 3 Kro mówi o tym, że rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeśli są one dla rodziców nadmiernym uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań do usamodzielnienia się.

Gdy dziecko staje się pełnoletnie, nadal mogą przysługiwać mu alimenty – chociażby z uwagi na kontynuowanie nauki w celu zdobycia wykształcenia w zawodzie, chorobę czy niepełnosprawność.

– „Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa wieku, do którego dziecku należą się alimenty od rodziców. Jednakże, gdy dziecko pełnoletnie nie stara się usamodzielnić, przykładowo ciągle zmienia kierunki studiów i ich nie kończy, nie zalicza egzaminów czy też nie przychodzi na zajęcia, to rodzice mogą uchylić się od takiego obowiązku alimentacyjnego. Trzeba pamiętać, że każda taka sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie przez Sąd” – mówi radca prawny Adam Krupa z Kancelarii LSST

Alimenty dla dzieci są uzależnione przede wszystkim od potrzeb usprawiedliwionych dziecka, ale również od środków zarobkowych lub majątkowych, którymi posługuje się rodzic. Sąd będzie oceniał, środki w jakiej wysokości będą potrzebne do zaspokojenia potrzeb dziecka.

– „Należy również pamiętać, że dziecko ma prawo żyć na podobnym poziomie, na jakim żyje rodzic zobowiązany do alimentów. Jeśli rodzic corocznie wyjeżdża na wakacje za granicę, to dziecku również powinny przysługiwać podobne warunki.” – mówi radca prawny Adam Krupa z Kancelarii LSST w Warszawie.

Źródło zdjęcia: pixabay.com